Breytum því hvernig
lögmenn starfa.

aDoc_view_3_IS.png
 Með Justikal eru gögn réttarvörslukerfisins aðgengileg mismunandi aðilum á öruggan og rekjanlegan hátt. Með rafrænum traustþjónustum er hægt að veita aðilum betra aðgengi að gögnum sem auka gagnsæi og yfirsýn. Með Justikal er hægt að stytta málsmeðferðartíma og auka afkastagetu dómstóla og annarra stofnana með tilheyrandi sparnaði.

Rafræn málaskrá

Justikal heldur utan um öll mál sem notandi er tengdur við og eru skráð í Justikal. Auðvelt er að fylgjast með stöðu dómsmála. 

Aðgengi að Justikal

Justikal er aðgengilegt dómurum, lögmönnum, málsaðilum og öðrum aðilum sem þurfa að hafa aðgang að viðkomandi máli. Dómstólinn stjórnar og veitir mismunandi aðgengi til mismunandi aðila. 

Justikal - email.png

Sjálfvirkar tilkynningar

Notendur í kerfinu geta fengið sendar tilkynningar með tölvupósti þegar eitthvað breytist í málum sem þeir hafa aðgang að t.d. þegar lögmaður gagnaðila sendir inn nýtt skjal, nýr aðili fær aðgang að málinu o.s.frv. Til að komast inn í Justikal þurfa notendur að innskrá sig með fullgildum rafrænum skilríkjum.

Tímastimplar og innsigli skjala

Við móttöku dómskjala eru gögn innsigluð með rafrænu innsigli (e. eSeal). Innsiglið inniheldur fullgildan tímastimpil sem staðfestir með traustum hætti tíma framlagningar skjals. 

Meðhöndlun gagna með rafrænum undirskriftum

Justikal gerir dómstólum kleift að taka á móti, sannreyna og varðveita rafrænt undirrituð gögn. Unnt er að sannreyna hver hefur undirritað gögnin og staðfesta heilleika þeirra, þ.e. hvort þeim hafi verið breytt eftir undirritun. 

Doc_view_3_IS.png
Justikal audit trail.png

Nákvæm atburðaskrá

Atburðaskrá gerir aðilum mála kleift að sjá alla atburði í virkum dómsmálum og hvaða notendur framkvæmdu viðeigandi aðgerðir. Atburðarskráin eykur gagnsæi og öryggi við rekstur dómsmála. 

Verðskrá

6.990 kr.

  • Aðgangur fyrir alla aðila málsins

  • Rafræn framlagning skjala

  • Rafræn innsigli með fullgildum tímastimpli

  • OCR leitarvirkni

  • eIDAS vottuð staðfestingarþjónusta

  • Atburðaskrá og sjálfvirkar tilkynningar

hvert mál/ á mánuði
Virkt mál
Önnur þjónusta
  • Fyrir stærri mál (fleiri en 10 þátttakendur eða 100 skjöl) mun kosta 8.900 kr. fyrir hvert mál á mánuði.

  • Fullgildar rafrænar undirskriftir, 350 kr.