Rafrænt réttarkerfi fyrir pappírslausa meðhöndlun ​dómsmála.

Justikal gerir kleift að gagnaframlagning og meðhöndlun dómsmála geti farið fram með rafrænum hætti með traustþjónustum sem tryggja öryggi og uppfylla allar kröfu reglugerðar nr. 910/2014/ESB (eIDAS).

Rafrænt réttarkerfi

Justikal uppfyllir allar kröfur íslenskra laga og Evrópureglugerðar nr. 910/2014 til þess að geta séð um gagnaframlagningu og vinnslu dómsmála með rafrænum hætti.

Meðhöndlun málsgagna

Rafræn innsigli málsgagna tryggja að ekki sé hægt að breyta innihaldi framlagðra skjala sem hafa verið innsigluð með rafrænum skilríkjum dómstólsins. Rafræna innsiglið inniheldur fullgildan tímastimpil sem staðfestir tíma móttökutíma málsgagna.

Byggjum á traustþjónustum ISIGN
Uppfyllum allar kröfur eIDAS

Justikal uppfyllir allar kröfur Evrópureglugerðar nr. 910/2014 (eIDAS) fyrir rafrænar traustþjónustur. 

  • Auðkenning notenda byggir á fullgildum rafrænum skilríkjum sem hafa hæsta fullvissustig.

  • Öll skjöl sem eru varðveitt eru innsigluð (e. Digital Stamp) með innsigli dómstólsins sem tryggir að ekki sé hægt að breyta skjalinu.

  • Öll innsigli innihalda fullgildan tímastimpil (e. qualified time stamp) sem sýnir hvenær skjalið var sent inn.

Justikal byggir kerfi sitt á traustþjónustum frá ISIGN. Sem er leiðandi aðili í lausnum fyrir rafrænar traustþjónustur í Evrópu. ISIGN hefur hlotið ISO 27001 vottun fyrir upplýsingaöryggi. Frekari upplýsingar má finna á www.isign.is

Rafræn málaskrá

Justikal heldur utan um öll mál sem notandinn er tengdur við og skráð eru í Justikal. 

 

Auðvelt er að fylgjast með stöðu dómsála og fá yfirlit yfir dómsmál sem eru í vinnslu og sem er lokið. Einnig er einfalt að leita að málum.

Aðgengi að Justikal

Justikal er aðgengilegt dómurum, lögmönnum, málsaðilum, auk aðstoðarmanna dómara og lögmanna. Dómstólinn hefur stjórn á aðgengi og getur ýmist veitt aðilum fullan aðgang (skrif- og lesaðgang) eða lesaðgang eingöngu.

Stofnun nýrra mála

Bæði lögmenn og dómarar geta stofnað ný mál. Ef mál hefur ekki verið þingfest þá getur lögmaður stofnað nýtt mál í Justikal og sent lögmanni gagnaðila og dómara málsins boð um að opna viðkomandi mál fyrir þingfestingu þess.

Rafrænar tilkynningar

Notendur í kerfinu geta fengið sendar tilkynningar með tölvupósti eða sms skilaboðum þegar eitthvað breytist í máli sem þeir hafa aðgang að t.d. þegar lögmaður gagnaðila sendir inn nýtt skjal, dómari sendir aðilum skilaboð um breyttan tíma þinghalds o.s.frv.

Auðkenning með rafrænum skilríkjum

Til að komast inn í Justikal þurfa notendur að innskrá sig með fullgildum rafrænum skilríkjum.

 

Þetta tryggir að jafnvel þótt að aðili máls hafi sent skilaboð á rangt tölvupóstfang þá fær viðkomandi ekki aðgang að málsgögnum viðkomandi máls nema að innskrá sig með rafrænum skilríkjum.

Tímastimplar og innsigli skjala

Við móttöku dómskjala eru gögn innsigluð með rafrænu innsigli (e. eSeal) frá viðkomandi dómstól. Innsiglið inniheldur fullgildan tímastimpil sem staðfestir með traustum hætti tíma framlagningar dómskjals. 

 

Rafrænt innsigli tryggir að ekki sé hægt að breyta innihaldi skjals eftir að það hefur verið innsiglað með rafrænum skilríkjum dómstólsins.

Meðhöndlun gagna með rafrænum undirskriftum

Justikal gerir dómstólum kleift að taka á móti, sannreyna og varðveita rafrænt undirrituð gögn á rafrænu formi. 

 

Unnt er að sannreyna hver hefur undirritað gögnin og staðfesta heilleika þeirra, þ.e. hvort þeim hafi verið breytt eftir undirritun. 

Nákvæm atburðaskrá skjals

Atburðaskrá skjals gefur aðilum færi á að sjá með nákvæmum hætti hvernig viðkomandi skjal hefur verið meðhöndlað, t.d. hver lagði skjalið fram, klukkan hvað skjalið var lagt fram, hverjir hafa opnað skjalið o.s.frv.

Um Justikal ehf.

Justikal ehf. er stofnað árið 2017 með markmið um að þróa áfram hugbúnað sem nýtir traustþjónustur til þess að hægt sé að leggja fram og meðhöndla gögn fyrir dómstólum á rafrænan hátt. Frekari upplýsingar veitir stofnandi og framkvæmdastjóri félagsins, Margrét Anna Einarsdóttir, hdl.

Margrét Anna Einarsdóttir
m   +354 868 4165
e    mae@justikal.com
 

Hafa samband

Skilaboð send! Við munum svara þér eins fljótt og hægt er.

Sími: 868 4165

Akralind 3
203 Kópavogur